NAJBLIŽŠÍ KURZ ZAČÍNA V PONDELOK 11.JANUÁRA 2021,
cena kurzu je 550,00 €, dĺžka trvania kurzu 6  týždňov

V cene kurzu je zahrnuté:
  • zapožičanie najnovšej učebnice:"Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia" alebo zapožičanie výukového CD
  • teoretická príprava (32 hodín)
  • praktická údržba (3 hodiny)
  • výcvik na autocvičisku (8 hodín)
  • praktické jazdy (29 hodín)
Prihlás sa do kurzu

K žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia sa prikladá :

Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia
  • toto tlačivo Vám musí potvrdiť praktický lekár pre dospelých alebo pre deti a dorast a pečiatka od lekára musí byť čitateľná
  • lekárom potvrdené tlačivo prineste do autoškoly najneskôr v deň zápisu

V zmysle § 11, ods. 3 Zákona č. 93 / 2005 o autoškolách..., autoškola s Vami uzatvorí dohodu o obsahu, štruktúre a trvaní kurzu.Touto dohodou autoškola potvrdzuje Váš zápis do kurzu.

Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia si môžete vyzdvihnúť v kancelárii autoškoly v prevádzkových hodinách autoškoly, alebo v inom čase, ktorý si môžete dohodnúť telefonicky.

Tlačivá na stiahnutie

! NOVÝ EMAIL : autoskola@alfabb.sk !

Aby sme vás ochránili pred COVID-19 prísne dbáme na dodržiavanie
opatrení nariadených ÚVZ.


Navyše priestor učebne aj naše vozidlá dezinfikujeme generátorom ozónu!

PREVÁDZKOVÉ HODINY AUTOŠKOLY
Pondelok a Streda: 16:15 – 17:00.

NOVÉ TEL. ČÍSLO :  0940 601 012

NOVÝ EMAIL : autoskola@alfabb.sk

Úvod do umenia   " šoférovať "  vám určite uľahčí aj náš
a u t o t r e n a ž é r .

VYSOKÁ PRAVDEPODOBNOSŤ, ŽE V NAŠEJ AUTOŠKOLE UROBÍTE SKÚŠKU NA PRVÝ RAZ. ( Kompletnú. )

DĹŽKA TRVANIA  najbližšieho KURZU     6 - 7  týždňov.
(Alebo si kurz predĺžite podľa Vašej vôle .)

INTENZÍVNY  kurz v trvaní len 28 dní.
( PO - SO )
Cena: 730,00 €

 INDIVIDUÁLNY INTENZÍVNY kurz  990,00 €  v trvaní 26 dní.
(  Teoretické prednášky individuálne podľa dohody v PO - PIA .)

Chcete podarovať  VODIČSKÝ KURZ ?

Vyhotovíme pre Vás     d a r č e k o v ú   p o u k á ž k u.

Webdesign, tvorba webstránok a internetových obchodov - www.mhs.sk Ing. Jozef Bában - Autoškola Alfa BB © 2020
Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
+421 917 830 146, dinalbb@stonline.sk